KAMUOYUNA DUYURU

ANKARA ÖNCÜ EĞİTİM KURUMLARINDA
COVİD-19 SÜRECİ

Bilindiği gibi ülkemizde görülen yeni tip corona virüs ile enfekte ilk vak’a üzerine, o güne kadar alınmış ve alınmakta olan üst düzeyde tedbirler ülke çapına yaygınlaştırmak istenmiş ve bu kapsamda 13 Mart 2020 tarihi itibariyle resmi ya da özel tüm okullarda 2 hafta eğitim öğretime ara verilmiştir. Eğitime verilen bu ara, önce 30 Nisan 2020, ardından 31 Mayıs 2020 ve nihayet – Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitime sonuna kadar devam edileceği duyurusuyla birlikte- 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Okullarda yapılan yüz yüze eğitime verilen ara sürecinin ilk günlerinden itibaren Öncü Kolej en hızlı şekilde davranarak mobilöncü.tv platformu üzerinden uzaktan eğitim faaliyetlerini başlatmıştır.

16 Mart 2020 tarihinde başladığımız uzaktan eğitim süreci şu şekilde yaşanmıştır:

1. Uzaktan eğitim sürecinde bazı öğretmenler tarafından verilen online canlı dersler, öğretmenlerin mobilokul.tv adresine girerek yükleme yapabildikleri konu anlatımı videoları, soru çözümü videoları, belirli takvim içerisinde yapılan online sınavlar ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, öğrencilerin evdeki çalışmalarının yakından takibi şeklinde başlıklandırılabilecek çalışmalar yapılmıştır.
2. Uzaktan eğitim çalışmasında Öncü Kolej’in kimi öğretmenlerine mobilokul.tv üzerinden haftalık ders planına uygun olarak yaptıkları canlı online ders görevleri verilmiş, kimi öğretmenlerine de evlerinden ya da bulundukları herhangi bir adresten yapıp sisteme yükleyebilecekleri soru çözümü videoları hazırlama ve mobilokul.tv platformuna offline içerik olarak yükleme ya da öğrencilerden gelen sorulara cevaplar hazırlayarak resim dosyası ya da video kaydı olarak yine mobilokul.tv platformundaki “soru çöz” linkine yükleme yapma şeklinde görevler verilmiştir.
3. Bu arada, Ankara Öncü Eğitim Kurumlarının kurucusu olan Ankara Öncü Kolej Eğitim Yayıncılık Taşımacılık Ticaret A.Ş. tarafından İŞKUR nezdinde KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ verilmesi için başvuruda bulunulmuş ve çalışanları arasında bulunan 54 kişi dışında kalan diğer 224 çalışanına kısa çalışma ödeneği çıkmıştır.
4. Kendisine kısa çalışma ödeneği çıkmayan personelin bu durumu ise ya emekli olması, ya daha önce işsizlik sigortasından yararlanmış olması ya da sigorta primi ödeme gün sayısının yeterli olmaması nedenlerine dayanmaktadır; kurumsal iş ve işlemlerden kaynaklanmamaktadır.
5. Asıl uzaktan eğitim olarak nitelenebilecek online ders görevi, kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan her öğretmene verilmemiştir. Kendisine online ders görevi verilenler ise bu görevlerini haftalık ders planına uygun olarak ve evlerinden katılmak suretiyle uygulayabilmişlerdir. Özetle bir iki istisna dışında hiçbir öğretmenin uzaktan eğitim çalışması için okula gelmesi gerekmemiştir.
6. Kısa çalışma ödeneği alamayacak durumda olan personele ise ÜCRETSİZ İZİN verilmiş ve böylece Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Ücretsiz İzin Desteğini alabilmeleri sağlanmıştır. Kendisine ücretsiz izin verilen personele ise ücretsiz izinde oldukları süre boyunca herhangi bir görev verilmemiş, söz konusu personel çalıştırılmamıştır.
7. Kısa Çalışma Ödeneği almaya hak kazanan personele ise İŞKUR’a beyan edildiği kadar yani kısmi çalışma yapacakları şekilde görevler verilmiştir. Böylece, kısmi çalışma görevi verilen personel haftalık çalışma süresi bakımından en fazla üçte bir oranında çalışma ile gerçekleştirilebilecekleri görevleri yerine getirmişlerdir.
8. Bu şekilde kendisine kısmi çalışma görevi verilen personelin çalıştırılma süresine tekabül eden kısmı oransal olarak Ankara Öncü Eğitim Kurumları tarafından Banka maaş hesaplarına eksiksiz yatırılmak suretiyle ödenmiştir.
9. Personelin haftalık çalışma süresi itibariyle çalışmadığı saatler için de İŞKUR tarafından ve en fazla bordrolarında görünen miktarın yüzde altmışlık kısmı oransal olarak hesaplarına yatırılmıştır.
10. Covid-19 kısıtlama süresi boyunca gerçekleşen faaliyet kısmi çalışma olduğu için, personelin aldığı/alacağı maaşta eksilme, azalma olması 4447 sayılı Yasa ile İş Kanunu hükümleri gereğidir. Zira İŞKUR, kısa çalışma ödeneği verilecek personelin bordrodaki maaşının (en fazla asgari ücretin yüzde ellisi oranında olmak üzere) yüzde 60’ını ödeyebilmektedir.
11. İŞKUR tarafından verilen yüzde altmış oranındaki KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN 4447 sayılı Kanundan kaynaklı nedenle eksik kalan kısmının -gizli ya da açık yollarla- işveren tarafından tamamlanması 4447 sayılı Kanun Ek Madde-2’sine aykırıdır. Dolayısıyla, kısmi çalışma ödeneği alması sağlanan personel için İŞKUR’un verdiği yüzde 60 oranındaki ödemeden sonra , işveren tarafından söz konusu yüzde 60’ı yüzde 100’e tamamlamak için elden (ya da banka aracılığıyla) ödeme yapılması mümkün değildir, Kanuna aykırıdır. Bu şekilde davranılması durumunda İŞKUR tarafından verilen kısmi çalışma ödeneği yasal faizi ile birlikte geri istenecektir.
12. Ankara Öncü Eğitim Kurumları 23 Mart 2020’de başlayıp 15 Haziran 2020 tarihine kadar devam eden Kısa Çalışma Dönemi boyunca hiçbir şekilde mevzuata uygun olmayan iş ve işlem yapmamış, tüm uygulamalarını yasal çerçevede sürdürmüştür.
13. Nitekim 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüz eğitim yapılmasına izin verilmesi üzerine, bu yaşta çocuğu olan tüm velilerine bilgi vermek kaydıyla isteyen velileri için anaokullarında eğitim faaliyetine başlamıştır.
14. Aynı zamanda yine Özel Öncü Özel Öğretim Kursunda ve Özel Öncü Kişisel Gelişim Kursunda da yüz yüze ders yapma, deneme sınavları uygulama ve canlı olarak mobilokul.tv üzerinden ve youtube kanalından yayınlanan örnek soru çözümlerine dair dersler uygulama şeklindeki faaliyetlerini de başlatmıştır.
15. 15 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren de 2020-2021 Yılı 8 ve 12. Sınıf öğrencileri için LGS ve YKS hazırlık derslerini başlatmıştır.

Başta velilerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

15 Haziran 2020

Ahmet GÜNEŞ
Ankara Öncü Eğitim Kurumları
Kurucusu